Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

http://www.termoprodukt.cz/

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (Termoprodukt) a kupujícím.

§ 1. Obecná ustanovení

1. Definice:

   I. Kupující –  dospělá osoba nebo firma, která nakupuje výrobky v obchodě

 II. Obchod –  internetový obchod Termoprodukt: http://www.termoprodukt.cz/

 III. Prodávající: znamená Piotr Wróblewski, TERMOPRODUKT, s hlavním místem podnikání v Bielawa ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa, NIP (DIČ) 882-145-99-56; REGON (Polské IČ) 890399085

IV. Produkt – movitá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

2. Tyto Obchodní podmínky obsahují všeobecné podmínky používání Obchodu. Ustanovení těchto nařízení nevylučují ani neomezují práva, která spotřebitelé mají podle platných právních předpisů.
3. Majitel internetového obchodu je prodávající.
4. Komunikace s prodávajícím je možná prostřednictvím e-mailu: agata@termoprodukt.com.pl nebo tel: + 48 576 195 304. Mailem česky, anglicky a polsky; telefonicky v angličtině a polštině.
5. Nákup v obchodu Termoprodukt: http://www.termoprodukt.cz/ kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslaná objednávka je závazná a nelze ji zrušit.

§ 2. Objednávka

1. Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje: Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
2. Odesláním objednávky v našem internetovém obchodě dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři.Podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., jsou osobní údaje kupujícího uloženy v databázi. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem plnění smluvních povinností či pro marketingové účely. Kupující má právo kontrolovat a měnit své osobní údaje nebo zažádat o zastavení jejích zpracovávání.

§ 3. Nabídka obchodu a pravidla realizace objednávky


1. Množství výrobků nabízených v obchodě se mění a je neustále aktualizováno.
2. Objednávky výrobků jsou realizovány v pořadí, jak byly přijaty.
3. Podmínkou zahájení procesu realizace Zákazníkovy objednávky je správné vyplnění objednávkového formuláře kupujícím a odeslání tohoto formuláře do Termoproduktu s využitím mechanismů umístěných na webu obchodu www.termoprodukt.cz .
4. V případě vzniku nejasností týkajících se zaslaného objednávkového formuláře si Termoprodukt vyhrazuje právo pozastavit realizaci nebo změnit podmínky objednávky. O vzniku takové situace se Termoprodukt zavazuje Zákazníka bezodkladně informovat.
5. Každá správně zaslaná objednávka bude vyřešena bezodkladně, nejpozději následující pracovní den od okamžiku zaslání objednávky.
6. Po ověření objednávkového formuláře Termoprodukt odesílá kupujícímu e-mail obsahující informace s podmínkami realizace objednávky (platební podmínky).
7. Ke každému nákupu vystavujeme daňový doklad.
8. Kupující má právo stornovat zaslanou objednávku, přičemž hradí náklady realizace objednávky vzniklé do okamžiku, kdy storno nahlásil.
9. Zaslání objednaného zboží následuje poté, co Termoprodukt za objednávku obdrží platbu.
10. Termíny realizace objednávky jsou standardně následující:
• Zboží nacházející se ve skladu: Odeslání během 24 – 48 hodin, pracovní dny;
• Zboží na objednávku: Odeslání během 2 – 10 pracovních dní.
V případě nemožnosti realizace objednávky v tomto termínu bude kupující informován o nejbližším možném termínu realizace.
V případě, že kupující nesouhlasí s podmínkami realizace objednávky, je povinen o zrušení objednávky informovat Termoprodukt e-mailem během 24 hodin od okamžiku obdržení podmínek realizace. Zrušení objednávky je nutné poslat správně na e-mailovou adresu agata@termoprodukt.com.pl
Nezaslání zrušení objednávky znamená souhlas kupujícího s realizací objednávky v souladu s podmínkami předloženými Termoproduktem v potvrzení objednávky.

§ 4. Dodávka a odběr zboží

1. Objednané výrobky budou dodány firmou DPD. Poštovné hradí kupující. Doprava zdarma je na dataloggery a teplomery.
2. Doprava zdarma se netýká příslušenství.
3. Zboží objednané v obchodě je doručeno na adresu udanou v objednávkovém formuláři.
4. Doprava objednaného zboží po jeho odeslání trvá do 5 pracovních dní DPD. V případě jakékoliv odchylky o ní obchod bude kupujícího informovat e-mailem.
5. Celková cena objednávky bude hrazena:
• pomocí služby PayPal
• v případě proforma faktury převodem na účet:

Číslo účtu:  3035238063  Česká spořitelna

IBAN:  CZ23 0800 0000 0030 3523 8063 BIC (SWIFT): GIBACZPX

Proforma faktura je vystavena současně s potvrzením objednávky a zaslána odběrateli na udanou e-mailovou adresu.
6. Zaslání objednaného zboží následuje poté, co Termoprodukt za objednávku obdrží platbu.

§ 5. Záruka a reklamace


1. Termoprodukt na zakoupené a dodané výrobky poskytuje záruku. Při případné reklamaci je nutné bezprostředně kontaktovat Termoprodukt. Základem pro zahájení reklamačního řízení je záruční list, který kupující obdrží společně s výrobkem. Reklamační řízení probíhá v souladu s podmínkami poskytované záruky.
2. Reklamace na základě záruky Termoprodukt uznává výhradně v oprávněných případech.
3. Reklamace týkající se mechanických poškození zásilky vzniklých při dopravě budou řešeny pouze a výhradně po sepsání protokolu o poškození podepsaného příjemcem zásilky a dopravcem.
4. V okamžiku převzetí je Kupující povinen zkontrolovat stav zásilky. V případě zjištění jejího poškození je Kupující povinen tuto skutečnost nahlásit dopravci, současně nepřevzít zásilku a neprodleně kontaktovat Prodejce.
5. Podmínkou řešení reklamace je zaslání Zboží na adresu Prodejce s přiloženým popisem závad a kopií dokladu o nákupu. Obchod nepřebírá žádné zásilky zaslané na dobírku.
6. Zákazník nakupující v internetovém obchodu má od okamžiku nákupu 14 dní na zaslání zboží, které nechce, zpět. Zboží bez viditelných projevů užívání, nepoškozené a kompletní v původním balení je nutno odeslat do firmy Termoprodukt po předchozím informování prodejce. Náklady na dopravu hradí kupující. Termoprodukt může naúčtovat až 20 % hodnoty objednávky jako balné a administrativní poplatek. Žádný výrobek vyrobený na zvláštní objednávku zákazníka nemůže být vrácen bez předchozí dohody s firmou Termoprodukt.
7. Náklady související se zasláním reklamovaného zboží zpět budou proplaceny bezodkladně po obdržení zásilky a pozitivním vyřešení reklamace.
Veškeré reklamace jsou řešeny ve lhůtě 14 dní od data doručení reklamované zásilky.
V případě uznání reklamace bude poškozené zboží opraveno nebo vyměněno za jiné, bezvadné.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

§ 6. Závěrečná pravidla


1. Termoprodukt si vyhrazuje právo stáhnout jednotlivé výrobky z prodeje.
2. Obchodní podmínky jsou jediným dokumentem definujícím pravidla přijímání a realizace objednávek v internetovém obchodě Termoprodukt.